193. Hillary Clinton
193. Hillary Clinton

193. Hillary Clinton

Wiedeń 20.2.2022

Cały blog jako eBook w formacie pdf.

Pięćdziesiąt lat temu w USA podczas prezydentury republikanina Richarda Nixona, doszło do największej wtedy afery politycznej Watergate. Momentem kulminacyjnym był 9 sierpnia 1974, kiedy prezydent USA ustąpił ze sprawowania funkcji głowy państwa. Czym zawinił Nixon? Między innymi za jego wiedzą i przyzwoleniem podsłuchiwano wielu polityków z partii demokratycznej.

11 lutego 2022 r. złożono w USA do sądu akt oskarżenia, który, jeśli dojdzie do skazania oskarżonych, usunie w cień polityczny zasięg Watergate. Oskarżeni są dwaj adwokaci Hillary Clinton – demokratycznej kandydatki do urzędu prezydenta USA z roku 2016. W amerykańskim LaRouchePAC z Viginii, pojawił się w piątek artykuł na ten temat: Rewelacje Durhama: Zniszczenie bezpieczeństwa narodowego USA – czy tylko działania Hillary Clinton? Podaję także źródło w języku angielskim.

Piszę o tym, ponieważ media głównego ścieku, albo całkowicie o tym milczą, albo podają nieprawdziwe, jednostronne informacje usiłując przy tym bagatelizować zarzuty korupcji, podsłuchu i nieudanej próby zamachu stanu w USA. Pół wieku temu aferę Watergate świętowano jako triumf wolności słowa, gdyż właśnie głównie dzięki rzetelnej pracy dziennikarzy udało się opublikować nieuczciwe działania ówczesnej władzy. Dzisiaj to właśnie dziennikarze stoją na straży tajemnic jednej ze stron konfliktu, rozpowszechniając nieprawdę i dyskredytując tych bardziej dociekliwych.

Autor artykułu Marek Wójcik

Dodaj komentarz