World Scam
Polskie napisy na filmach YouTube

Polskie napisy na filmach YouTube

Jak włączyć polskie napisy na obcojęzycznych filmach?

Ustawienia filmu
W każdym filmie z dźwiękiem (audio) w większości języków używanych na świecie, można włączyć polskie napisy aby zrozumieć o czym jest mowa.
Jedynym warunkiem ustawienie przez twórcę (na YouTube) tego filmu, zezwolenia na pokazywanie napisów. Jak to sprawdzić, czy film ma taką zgodę?
Wystarczy wejść kursorem myszki na odtwarzany film. Po prawej stronie na dole w okienku filmu pojawi się takie menu:

Pierwszy symbol po lewej, o ile aktywny, włącza lub wyłącza napisy. Drugi symbol – koło zębate, służy do ustawiania opcji filmu.
Kliknij na ten symbol koła zębatego i gdy w menu zobaczysz punkt “napisy” to wybierz tę pozycję. Jeśli właściciel kanału na YouTube zezwolił na pokazywanie napisów znajdziesz tu pozycję zezwalającą na włączenie napisów w języku w jakim jest film – ta sama funkcja, jaką ma pierwszy symbol.

Jak na razie niewiele nam to pomogło. Jednak, gdy teraz wejdziesz ponownie do tego samego menu, po kliknięciu na koło zębate, otworzy się menu i tutaj powinna pokazać się pozycja “tłumaczenie automatyczne”.

Nazwy tych pozycji w menu mogą odbiegać od tego, co ja tutaj podałem, gdyż u mnie pojawiają się te pozycje w języku niemieckim i ja je po prostu sam tłumaczę.
Gdy kliknie się na punkt menu “tłumaczenie automatyczne” otwiera się spora lista języków gdzie można znaleźć również język polski.
Po wybraniu polskiego języka napisy będą się ukazywać po polsku.

Nie zawsze te napisy będą odpowiadały naszym oczekiwaniom. Po pierwsze program tłumaczący musi rozpoznać prawidłowo słowa w źródłowym języku, następnie przetłumaczyć je na język polski. Samo tłumaczenie poszczególnych słów niewiele przynosi, gdyż szyk zdania w innych językach zdecydowanie odbiega od szyku w naszym języku. Czasem nawet sens zdania może zostać przekręcony.

Jeśli weźmie się pod uwagę takie sytuacje, to z pewną dozą ostrożności, można używać tej techniki, by lepiej zrozumieć język całkowicie obcy.
Częściowa znajomość języka jest bardzo pomocna w upewnieniu się czy tłumaczenie jest prawidłowe.

Miłego i zrozumiałego słuchania i czytania.
Marek Wójcik