6. Statystyki umieralności na świecie
6. Statystyki umieralności na świecie

6. Statystyki umieralności na świecie

Wiedeń 10.4.2020

Cały blog jako eBook w formacie pdf.

Zdaję sobie sprawę, że statystyki są bezwzględne. Gdy mówi się o milionach zmarłych zatraca się tragedia poszczególnych osób i ich najbliższych.
Śmierć jest nieodłączną częścią życia. Każdy – biedny czy bogaty, głodujący, czy żyjący w luksusie musi umrzeć. Chyba w tym tkwi jedyna sprawiedliwość, za którą tak wszyscy tęsknimy.

Ważna uwaga!
Metoda porównania dwóch szacunkowych wartości jaką tu używam, może być obciążona dużym błędem.
Szczególnie dane ze strony Worldmeter choć są rzetelne, mogą zawierać błędy. Używane tam algorytmy nie są mi znane. Aktualne dane o ilości zmarłych, są z natury rzeczy szacowane na podstawie wielu czynników. Z reguły dane populacji uznane jako ostateczne, dotyczą informacji sprzed trzech lub więcej lat. Także te starsze dane obarczone są błędem, ale ten błąd mieści się w zakresie tolerancji błędu.
Tym niemniej używane przeze mnie źródła, są jak do tej pory najbardziej wiarygodne.

Te prognozy, zostały stworzone dla Wydziału Populacji ONZ w roku 2017 i są nadal aktualne.

Statystyka umieralności

Źródło po angielsku

Według prognoz statystycznych w bieżącym roku umrze na świecie 60,20 miliona ludzi. Pierwszy kwartał ma 91 dni, więc 91/366 * 60.200.000 = 14.970.000. Tylu zmarłych oszacowano według statystyki na pierwszy kwartał 2020 r.

Znana już nam strona https://www.worldometers.info/pl/ podaje aktualne statystyki wszystkich przypadków śmierci. Między innymi także ilość zmarłych w tym roku na całym świecie. Nie tylko z powodu chorób.
Do 31. marca 2020 zmarło na świecie rzeczywiście 14.650.000 osób. Mamy różnice 320.000 tysięcy mniej zmarłych niż przewidziały to statystyki.
Liczby te są podane z dokładnością +/- 10.000.

Tak więc pomimo tej “potwornej” pandemii umiera 320.000 mniej osób niż przewidziała to statystyka?
Moim zdaniem jest to wynikiem paniki na świecie, która spowodowała, że większość ludzi siedzi w domu.
Jest mniej wypadków drogowych, mniej wypadków w pracy, mniej morderstw i co może dziwić, mniej samobójstw.

Nie będę z tego wyciągał wniosków – narzucają się same.

Wiedeń 1.5.2020

Powtórzmy obliczenia z danymi z tych samych źródeł, za pierwsze cztery miesiące tego roku.
30 kwietnia od początku roku upłynęło 121 dni. Tak więc 121/366 * 60.200.000 = 19.900.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w okresie pierwszych czterech miesięcy tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy z 30 kwietnia na 1 maja 2020 19.489.700 osób.

Podczas gdy największa – raczej najbardziej rozdmuchana – pandemia wstrzymywała ludziom dech w piersiach, zmarło 410 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 320 tysięcy osób.

I znowu wnioski są oczywiste.

Wiedeń 1.6.2020

Minął następny miesiąc sztucznej pandemii. Od początku roku mieliśmy 152 dni.
Tak więc 152/366 * 60.200.000 = 25.000.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w okresie pierwszych pięciu miesięcy tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 maja 2020 24.485.000 osób.

W tym czasie zmarło 515 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 410 tysięcy osób.

Wiedeń 1.7.2020

Minęło pół roku 2020. Od początku roku mieliśmy 182 dni.
Tak więc 182/366 * 60.200.000 = 29.936.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w pierwszej połowie tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 30 czerwca 2020 29.318.000 osób.

W tym okresie zmarło 618 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 515 tysięcy osób.

Wiedeń 1.8.2020

Minęło siedem miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 213 dni.
Tak więc 213/366 * 60.200.000 = 35.034.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 lipca 2020 34.313.000 osób.

W tym okresie zmarło 721 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 618 tysięcy osób mniej.

Wiedeń 1.9.2020

Minęło osiem miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 244 dni.
Tak więc 244/366 * 60.200.000 = 40.133.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 sierpnia 2020 39.308.000 osób.

W tym okresie zmarło 825 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 721 tysięcy osób mniej.

Wiedeń 1.10.2020

Minęło dziewięć miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 274 dni.
Tak więc 274/366 * 60.200.000 = 45.068.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 30 września 2020 44.142.000 osób.

W tym okresie zmarło 926 tysięcy mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 825 tysięcy osób mniej.

Wiedeń 1.11.2020

Minęło dziesięć miesięcy roku 2020. Od początku roku mieliśmy 305 dni.
Tak więc 305/366 * 60.200.000 = 50.167.000. Taka jest szacowana liczba osób zmarłych na świecie, w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku.

Według worldometers.info na świecie zmarło w tym roku do północy 31 października 2020 49.144.000 osób.

W tym okresie zmarło 1 023 000 mniej ludzi niż to statystyki przewidywały!
Miesiąc temu było 926 tysięcy osób mniej.

Prognozy ONZ umieralności na świecie na rok 2020 i następne lata, zostały skorygowane w dół i dopasowane do aktualnych danych.
Aktualnie przewiduje się, że w 2020 roku umrze na świecie 59.230.000, a nie jak wcześniej podawano 60.200.000 osób.

Statystyka umieralności na świecie w roku “wielkiej plandemii” została zredukowana o blisko milion osób!

Weltmortalitätsstatistik

Źródło po angielsku.

Z tego powodu począwszy od listopada nie będę więcej porównywał tych dwóch szacunkowych wartości.

Autor artykułu: Marek Wójcik

Dodaj komentarz