320. Eurostat
320. Eurostat

320. Eurostat

Wrocław 21.9.2022

Cały blog jako eBook w formacie pdf.

Eurostat to urząd statystyczny Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu (LU). Publikuje oficjalne, zharmonizowane statystyki dotyczące Unii Europejskiej i strefy euro, przedstawiając porównywalny, rzetelny i obiektywny obraz społeczeństwa i gospodarki Europy. W ten sposób pisze o sobie sam Eurostat.

Zgodnie z tą definicją znajdziemy tutaj oficjalne statystyki dotyczące wszystkich krajów Unii Europejskiej i EFTA. Nie będę się powtarzał opisując wyśmienite możliwości nadużywania statystyki do politycznych manipulacji.

Sam zetknąłem się z tą problematyką podczas mojej pracy zawodowej w latach 90-tych kiedy tworzyłem aplikacje komputerowe oparte na danych statystycznych. Pomimo, że z definicji byłem zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji, do których miałem dostęp z racji wykonywanej pracy, to gdy otrzymywałem nieopublikowane jeszcze dane statystyczne, zleceniodawca zwracał mi dodatkowo uwagę na poufność tych danych.

Nigdy nie miałem do czynienia z manipulowaniem danymi w nieuczciwych celach – chociaż nie mógłbym wykluczyć możliwości takiej manipulacji – to jednak sam moment podania do publicznej wiadomości wybranych danych statystycznych, był – i pewnie nadal jest – w Austrii (i z pewnością w innych krajach) traktowany jako ważny element walki politycznej.

Wróćmy jednak do Eurostatu i jego statystyk. W piątek pojawiła się tu interesująca statystyka dotycząca nadmiarowych zgonów w krajach Unii Europejskiej i krajach EFTA. Tę statystykę opatrzono tytułem: Nadmierna śmiertelność osiągnęła +16 %, najwyższa jak dotąd wartość w 2022 r.

Jest to najwyższa odnotowana do tej pory miesięczna wartość w 2022 r., wynosząca około 53 000 dodatkowych zgonów w lipcu tego roku w porównaniu ze średnimi miesięcznymi z lat 2016-2019. W poprzednich latach nadwyżka umieralności wynosiła +3% w lipcu 2020 r. (10 000 nadwyżek zgonów) i +6% w lipcu 2021 r. (21 000 nadwyżek zgonów).

Procentowa zmiana umieralności w krajach UE w lipcu 2022 w porównaniu z latami 2016-2019.

W przedstawionej statystyce porównuje się dane śmiertelności w UE z tych samych miesięcy lat poprzednich.

Tak przedstawiała się statystyka zgonów w całej EU od stycznia 2020.

Według tygodniowych statystyk zgonów, od stycznia 2020 r. do końca lipca 2022 r. w krajach UE i EFTA odnotowano około 1,5 miliona dodatkowych zgonów w porównaniu ze średnią liczbą z tego samego okresu w latach 2016-2019.

Pierwsze dwa gwałtowne wzrosty śmiertelności przypadły na okres marzec-maj, oraz październik-grudzień 2020 roku. Jest to moim zdaniem wynik sezonowej grypy – przemianowanej na COVID 19 – pełnej blokady służby zdrowia, izolacji, szerzenia strachu, przymusu do noszenia masek, oraz dystans społeczny – czyli brak możliwości okazywania uczuć swoim najbliższym.

Natomiast tak dużego wzrostu umieralności w lipcu 2022 r. nie da się uzasadnić żadnym z wyżej wymienionych czynników. Jak więc to można wytłumaczyć to zjawisko? Pozostawię to pytanie domyślności czytelników. Wskazówka: zalecam przeczytać “ratowanie” mieszkańców domów opieki społecznej.

Autor artykułu Marek Wójcik

Dodaj komentarz