135. Umowa z firmą Pfizer
135. Umowa z firmą Pfizer

135. Umowa z firmą Pfizer

Wiedeń 28.10.2021

Cały blog jako eBook w formacie pdf.

Udało mi się znaleźć krążącą w internecie a trzymaną w ścisłej tajemnicy umowę, na zamówienie cudownego eliksiru, który miał być przełomowy w zwalczaniu plandemii. Jest to kopia umowy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia Brazylii, i firmą Pfizer. Sporządzona została 15 marca 2021.

Umowa została spisana w dwóch językach. W pierwszej części używany jest urzędowy język Brazylii – portugalski. Natomiast w drugiej części dokumentu powtarza się tekst umowy w języku angielskim. Zgodnie z tą umową, prawnie obowiązującym językiem umowy jest angielski. Źródło. Gdyby źródło było niedostępne, możecie ściągnąć kopię tego dokumentu.

Interesujący jest punkt 2.1 b tej umowy:

Nabywca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że wysiłki firmy Pfizer mające na celu opracowanie i wyprodukowanie produktu mają charakter aspiracyjny i podlegają znacznemu ryzyku i niepewności oraz z faktem, że jakikolwiek inny lek lub szczepionka ma zapobiegać lub leczyć pomyślnie zakażenia COVID-19 nie zmieni obecnej sytuacji pilnych potrzeb w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia COVID-19, które stanowi poważne zagrożenia i powoduje szkodliwe skutki dla życia i zdrowia ogółu społeczeństwa.

Wpisanie do umowy takiej klauzuli, że wszystkie inne lekarstwa nie są w stanie zapobiec rozprzestrzenianiu się tej “strasznej pandemii” bez żadnej wiedzy o tych lekarstwach, jest całkowicie bezpodstawne i służy jedynie zabezpieczeniu interesów producenta.

W punkcie 5.5 umowy czytamy:

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że szczepionka i materiały związane ze szczepionką oraz ich składniki i materiały składowe są szybko tworzone z powodu nadzwyczajnych okoliczności pandemii COVID-19 i będą nadal badane po dostarczeniu szczepionki kupującemu. Nabywca ponadto przyjmuje do wiadomości, że długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i że mogą wystąpić aktualnie nieznane, niepożądane skutki szczepionki. Ponadto, nabywca przyjmuje do wiadomości, że produkt nie będzie podlegał numeracji seryjnej.

Najbardziej dla nas interesująca jest oczywiście cena, jaką zapłaciła Brazylia za dostawę ponad 100 milionów dawek tego genetycznego eksperymentu bezpodstawnie nazywanego w umowie szczepionką. W przedstawionym dokumencie ta informacja znajduje się w załączniku B tej umowy. Zgodnie z umową Brazylia miała otrzymać w drugim i trzecim kwartale 2021 roku 100.001.070 dawek, przy czym cena za dawkę wynosi 10 dolarów (bez VAT) USA. Biorąc pod uwagę, że ludność Brazylii wynosi obecnie 215 milionów, ta umowa obejmuje około 25% populacji. Przedstawiana tutaj umowa dotyczy jedynie firmy Pfizer.

Na obecną chwilę w Brazylii 158,72 miliona osób przyjęło przynajmniej jedną dawkę tej substancji – w tym produkowaną także przez innych producentów.

Tak widzą ten produkt polscy demonstranci.

W punkcie 10.1 dotyczącym poufności czytamy:

…Nabywca nie może ujawniać żadnych postanowień finansowych lub odszkodowawczych zawartych w niniejszej umowie, w tym, bez ograniczeń, ceny za dawkę produktu lub zwrotu zaliczki, lub jakichkolwiek informacji, które mogłyby w uzasadniony sposób ustalić cenę za dawkę produktu, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Pfizer…

Podobny dokument podpisany z Ministerstwem Zdrowia Albanii także został opublikowany. Albania płaciła 12 dolarów USA za jedną dawkę. Według informacji raport24.news Izrael zapłacił pięć razy więcej, a dokładnie 62 dolary za ampułkę. W USA jedna dawka kosztowała 19,50 $.

Autor artykułu Marek Wójcik

Dodaj komentarz