124. Rzym – Deklaracja Lekarzy
124. Rzym – Deklaracja Lekarzy

124. Rzym – Deklaracja Lekarzy

Wiedeń 2.10.2021

Cały blog jako eBook w formacie pdf.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy i Naukowców Medycznych we wrześniu 2021 ogłosiło w Rzymie deklarację, którą do 1 października 2021 podpisało na całym świecie już ponad 8.600 lekarzy i naukowców w dziedzinie medycyny. [11.12.2021] 1 grudnia 2021 r. było już ponad 15,000 podpisów. Podaję tutaj polskie tłumaczenie:

My, lekarze świata, zjednoczeni i lojalni wobec Przysięgi Hipokratesa, uznajemy, że zawód lekarza, jaki znamy, znajduje się na rozdrożu i jesteśmy zmuszeni oświadczyć:

 • biorąc pod uwagę, że naszym najwyższym obowiązkiem i obowiązkiem jest podtrzymywanie i przywracanie godności, integralności, sztuki i nauki medycyny;
 • mając na uwadze, że nasza zdolność do opieki nad naszymi pacjentami jest atakowana w bezprecedensowym zakresie;
 • biorąc pod uwagę, że decydenci zdecydowali się egzekwować ujednoliconą strategię leczenia, która prowadzi do niepotrzebnych chorób i śmierci, zamiast utrzymywać podstawowe koncepcje zindywidualizowanej, spersonalizowanej opieki nad pacjentem, która okazała się bezpieczna i skuteczna;
 • uwzględniając fakt, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia, którzy pracują na pierwszej linii frontu i stosują swoją wiedzę z zakresu epidemiologii, patofizjologii i farmakologii, często jako pierwsi odkrywają nowe, potencjalnie ratujące życie metody leczenia;
 • mając na uwadze, że lekarze są coraz bardziej zniechęcani do angażowania się w otwarty dyskurs zawodowy i wymiany poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób, co nie tylko zagraża samej istocie zawodu lekarza, ale, co ważniejsze i tragicznie, życie naszych pacjentów;
 • biorąc pod uwagę, że bariery stawiane przez apteki, szpitale i służby zdrowia uniemożliwiają tysiącom lekarzy leczenie swoich pacjentów, co uniemożliwia zdecydowanej większości świadczeniodawców ochronę pacjentów przed chorobami. Lekarze doradzają teraz swoim pacjentom, aby po prostu poszli do domu (aby wirus mógł się rozmnażać) i wrócili, jeśli ich choroba się pogorszy, powodując setki tysięcy niepotrzebnych zgonów pacjentów z powodu braku leczenia.

To nie jest medycyna. To nie jest opieka medyczna . W rzeczywistości, ta polityka może być zbrodnią przeciwko ludzkości.

Dlatego postanowiliśmy:

 • zdecydować, że należy przywrócić relacje między lekarzem a pacjentem. Sednem medycyny jest ta relacja, która umożliwia lekarzom najlepsze zrozumienie swoich pacjentów i ich chorób oraz opracowanie terapii, które mają największe szanse powodzenia, gdy pacjent jest aktywnie zaangażowany w ich leczenie;
 • zdecydować, że polityczna ingerencja w praktykę medyczną i relacje lekarz-pacjent musi się skończyć. Lekarze i wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą mieć swobodę uprawiania sztuki i nauki medycznej bez obawy przed odwetem, cenzurą, zniesławieniem lub postępowaniem dyscyplinarnym, w tym możliwości utraty licencji i przywilejów szpitalnych, utraty umów ubezpieczeniowych i ingerencji ze strony agencji rządowych i organizacji, które nadal uniemożliwiają nam opiekowanie się pacjentami w potrzebie. Bardziej niż kiedykolwiek należy chronić prawo i zdolność do dzielenia się obiektywną wiedzą naukową, która pogłębia nasze zrozumienie choroby;
 • zdecydować, że ​​lekarze muszą bronić swojego prawa do decyzji o sposobie leczenia, przestrzegając zasady: PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ. Lekarze nie powinni być powstrzymywani przed przepisywaniem bezpiecznych i skutecznych terapii. Te ograniczenia nadal powodują niepotrzebne choroby i śmierć. Pacjenci muszą mieć prawo do ponownego otrzymywania tych zabiegów po pełnym poinformowaniu o zagrożeniach i korzyściach wynikających z każdej opcji;
 • zdecydować, że zapraszamy światowych lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia do przyłączenia się do nas w tej szlachetnej sprawie, w której dążymy do przywrócenia zaufania, uczciwości i profesjonalizmu w praktyce lekarskiej;
 • zdecydować, że zaprosimy światowych naukowców, dobrze zorientowanych w badaniach biomedycznych i przestrzegających najwyższych standardów etycznych i moralnych, aby nalegali na ich zdolność do prowadzenia obiektywnych, empirycznych badań i rozpowszechniania swojej reputacji bez represji i bez obawy o własne środki do życia;
 • postanowić, że apelujemy do tych pacjentów, którzy wierzą w wagę relacji lekarz-pacjent i możliwość aktywnego udziału w ich leczeniu, aby żądali dostępu do naukowej opieki medycznej.

Źródło w języku angielskim. Stronę źródłową można przełączyć na język włoski, słowacki, holenderski lub hiszpański.

Autor artykułu Marek Wójcik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code